Výškovická 129

Pozvánka na členskou schůzi, publikována dne 18. 1. 2017:Zveřejněno na int. stránce www.clenskaschuze.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Pozvánka na členskou schůzi, publikována dne 8. 4. 2016:Pozvánka na členskou schůzi, publikována dne 2. 4. 2015:

P O Z V Á N K A


na schůzi Bytového družstva Výškovická 129, která se bude

konat v úterý 22.4.2015 v 18.00 hodin v sušárně našeho domu.Program:
              1. Hospodaření BD v r. 2014 a předpokládaný
                  výhled pro r. 2015.
              2. Vyúčtování služeb za r. 2014.
              3. Různé.  
           
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 V  Ostravě dne 1.4.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ing.Aleš Pavlíček                

                                                                    za předst. BD   Pozvánka na členskou schůzi, publikována dne 1. 10. 2014:

 P O Z V Á N K A


na schůzi Bytového družstva Výškovická 129, která se bude konat ve čtvrtek 16.10.2014 v 18.00 hodin v sušárně našeho domu.

Místo konání členské schůze:
                         ul.Výškovická 2696/129,Ostrava-ZábřehProgram:
              1.Zahájení.
              2.Hospodaření BD za období 03-09/2014.
              3.Projednání osazení rozdělovačů topných nákladů na otopná tělesa v bytech.
              4.Projednání výměny vodoměrů studené a teplé užitkové vody. 
              5.Různé.  
            
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 V  Ostravě dne 1.10.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ing.Aleš Pavlíček
                                                                     předs. předst.BD
http://www.clenskaschuze.cz/p/vyskovicka-129.html
Bytové družstvo Výškovická 129
Sídlo: Výškovická 129, Ostrava, PSČ 700 30
Zapsaná v Obchodním rejstříku dne 28.1.2002
Spisová značka DR 1523 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 25899660