Abertamy


http://www.clenskaschuze.cz/p/abertamy.html
Bytové družstvo Abertamy
Sídlo: Hornická 468, Abertamy, PSČ 362 35
Zapsaná v Obchodním rejstříku dne 28.11.1991
Sisová značka DRXXVII 51 vedená u Krajského soudu v Plzni
IČ: 182 26 434.