Topol

Pozvánka na členskou schůzi, publikována dne 16. 11. 2015:P O Z V Á N K A


na členskou schůzi Bytového družstva Topol,
která se bude konat

  
v pondělí  dne 30.11.2015  v 18 hodin 
 v sušárně domu

  

  Program :  1/  zpráva o hospodaření za rok 2014
                      2/  zpráva kontrolní komise
                      3/  rezerva fondu oprav na rok 2016 
                      4/  organizační                                    
                                                za představenstvo BD Topol
                                                            Naučová  Zdeňka
 

Pozvánka na členskou schůzi, publikována dne 10. 11. 2014:

Bytové družstvo Topol, Urxova 487, Ostrava - Poruba

P O Z V Á N K A


na členskou schůzi Bytového družstva Topol, která se bude konat

ve středu dne 26.11.2014 v 18 hodin v sušárně domu  Program :  

1/ zpráva o hospodaření za rok 2013
2/ zpráva kontrolní komise
3/ nové Stanovy družstva
4/ volby do orgánů družstva
5/ rezerva fondu oprav na rok 2015
6/ organizační


 
Jelikož pro schválení nového znění Stanov BD je dle
zákona potřebná 100% účast členů – účast členů je povinná.

                                    
za představenstvo BD Topol

       Naučová  Zdeňka


http://www.clenskaschuze.cz/p/topol.html
Bytové družstvo Topol
Sídlo: Urxova 487, Ostrava - Poruba, PSČ 70800
Zapsaná v Obchodním rejstříku dne 31.7.1997
spisová značka Dr 776 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 253 77 591.